สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย

              สวัสดีครับ ผู้ที่สะสมและชื่นชอบพระเครื่องไทย ทุกท่าน สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่องแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดตั้งขึ้น ได้เดินหน้าทำการศึกษาวิจัยพระเครื่อง    เพื่อค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของพระเครื่องแต่ละประเภท ทั้งในด้านของอายุ พิมพ์ทรง  มวลสาร หรือ องค์ประกอบ ซึ่งนำมาศึกษาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การค้นคว้าจากตำราและเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวัตถุโบราณ  เพื่อให้ได้ผลสรุปออกมา ที่เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ อย่างเต็มที่ 100%  ไม่ต้องไปฟังข้อมูลจากบุคคลที่เราเรียกว่า "เซียน" หรือ พ่อค้า / นักธุรกิจพระ   ที่ชอบทำตัวเป็นผู้รู้ กล่าวอ้างวิจารณ์พระ องค์นี้เนื้อไม่ถึง องค์นี้ผิดพิมพ์ องค์นี้รุ่นหลัง  และอีก 100 เหตุผล ต่าง ๆ นานา .... แต่พระของตนเองแท้เสมอ พิมพ์ทรงถูกต้อง เนื้อถึงยุค คือพูดง่าย ๆ ว่า ถูกต้อง ใช่หมด ...    เชื่อว่าหลายท่านคงพบเจอกันมาบ้าง  แต่ต่อไปนี้เกมเปลี่ยนแล้วครับ  บรรทัดฐาน และมาตรฐาน พระเครื่องไทย เกิดขึ้นแล้วครับ   ของจริงต้องว่าจริง วัดกันด้วยข้อมูลจริง และหลักฐานที่พิสูจน์ได้ ครับ ....